Comentariu: Ioan Slavici — Moara cu noroc

On 27 octombrie 2016, in Limba română, by Gheorghe

a)  Nuvela Moara cu noroceşte realistă, fiindcă tema o formează penetrarea relaţiilor
de producţie capitaliste, în viaţa satelor şi oraşelor din Transilvania, în a doua jumătate
a secolului al XlX-lea.

Ideea este că banii, adică patima avariţiei, este rădăcina răului în lume, deci o idee realistă într-o perspectivă clasicistă moralizatoare.

Subiectul este urmărirea procesului de acumulare primitivă a capitalului prin comerţ. Eroul principal, Ghiţă, este cizmar într-un sat ardelean şi visează să aibă un atelier cu zece-douăsprezece calfe, adică un viitor nucleu de întreprindere capitalistă. De aceea el ia în arendă hanul de la Moara cu noroc, ca să-şi adune banii, cu care să deschidă atelierul de cizmărie. Ghiţă este un arivist rural, care vrea să parvină în rândurile burgheziei. El începe să strângă capitalul, dar procesul este stingherit de Lică Sămădăul, conducătorul porcarilor din zonă, personaj primejdios, care-şi întinde influenţa asupra pădurilor de lângă Ineu, unde pasc turmele de porci. Lică îl sileşte pe Ghiţă să colaboreze cu el, fiindcă altfel îl pradă sau îl omoară, aş? cum a şi încercat să facă într-o duminică, când nu era lume la han. Ghiţă îi va da informaţii despre mişcarea turmelor de porci, îi va schimba banii furaţi, îi dă martorii care să-1 acopere în faţa justiţiei.

Conflictul dintre Ghiţă şi Lică Sămădăul are ca punct de geneză banii, dar şi pe Ana, soţia lui Ghiţă. Când, Lică vine la han cu un chimir plin de bani furaţi, deci cu dovada care să-1 ducă la ştreang, Ghiţă pleacă să-1 aducă pe jandarmul Pintea. Lică va profita de situaţie şi o va seduce pe Ana. întors, Ghiţă o ucide pe Ana, iar Lică Sămădăul şi oamenii lui îl vor ucide pe Ghiţă, apoi vor da foc hanului. Pintea va încerca să-1 aresteze pe Lică, care va prefera să se sinucidă, decât să fie dat pe mâna justiţiei. Moartea eroilor şi incendierea hanului coincide cu o furtună, ceea ce sugerează concordanţa dintre viaţa oamenilor şi a naturii. Momentul e în noaptea de Paşti, de aceea soacra lui Ghiţă cu copiii este plecată la înviere şi, când se întoarce, crede că hanul a fost incendiat de un trăsnet. în mod semnificativ, eroii sunt parcă judecaţi şi condamnaţi la momentul învierii, când cei buni sunt în biserică, iar cei răi fac cele rele, ca să se osândească. Finalul este moralizator, deci clasicist.

b) Ghiţă reprezintă procesul de distrugere a sufletului prin patima avariţiei, care îl transformă treptat dintr-un om cinstit într-un ucigaş. Rolul modelării malefice îi revine lui Lică Sămădăul, de aceea Ghiţă îi spune: „ Tu nu eşti om, Lică, ci diavol!”,  iar Lică recunoaşte: „Tu eşti om cinstit, Ghiţă, şi am făcut din tine om vinovat”. Este, de fapt, drama lui Faust, eroul lui Goethe, care este ispitit de Mefistofel spre a-şi însuşi conceptul de „cârpe diem”—trăieşte clipa — sau „clipă, stai, eşti atât de frumoasă”, înseamnă biruinţa duhului lumesc asupra Duhului Sfânt din sufletul omului. în esenţă, refuzul Demiurgului de a-i da lui Hyperion posibilitatea să trăiască pe conceptul de „cârpe diem”, adică „o oră de iubire”, are şi acest aspect. Sfatul soacrei lui Ghiţă este moralizator şi are valoare religioasă. Valoarea moralizatoare este conţinută în îndemnul de a nu cădea în patima avariţiei: „Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit”. Dacă Ghiţă ar fi trăit viaţa lui săracă de om cinstit, ar fi avut parte de liniştea sufletului, care ştie că se mântuieşte.

Valoarea religioasă o găsim în cuvintele, pe care bătrâna nu întâmplător le repetă: „Gând bun să ne dea Dumnezeu!”, fiindcă gândul cel bun vine de la înger, iar ispita gândului rău de la demon şi are la început forma sugerată a dictonului timpul este bani: „Atunci să nu mai pierdem vorba degeaba: mă duc să vorbesc cu arândaşul”.

La început Ghiţă face această opţiune din dragoste pentru familie: „Din dragoste pentru dânsa şi pentru copii venise la Moara cu noroc”. El constată că pe măsură ce averea sa creşte, se înstrăinează de Ana şi ar vrea să retrăiască bucuria pe care o simţea odinioară, când „privea la dânsa”, fiindcă acum „inima ii era plină de amărăciune”. Treptat, această iubire, care-i lumina sufletul, este înlocuită de o ură împotriva duşmanului său Lică, care se amestecă cu obrăznicie în viaţa lui. Această ură îi întunecă mintea, mai ales, după ce este dus şi anchetat de comisar, fiindcă a fost prădat arendaşul. De aceea când este arestat el, se gândeşte să se răzbune: „ Te crezi tu mai rău decât mine!? Să vedem! Te duc la spânzurătoare, chiar dac-ar trebui să merg şi eu de hăţ cu tine”. Destinul lui Ghiţă este tragic. El va plăti scump neascultarea cuvintelor soacrei, dar mai ales că trăieşte fără Dumnezeu. Duminica, el şi Ana stau la han, în timp ce soacra pleacă la biserică. Pedeapsa vine în mod semnificativ de Paşti. Lică profanează o biserică, introducând calul, ca să-1 apere de furtună. El va fi pedepsit cu moartea în păcate, cu iadul. Pintea împinge cadavrul lui Lică, care s-a sinucis în apă. Osânda şi-a dat-o singur. Sinucigaşii, hulitorii, tâlharii, ateii se duc în fundul iadului, în Gheena, de aceea nu au parte de sfârşit creştinesc al vieţii.

Consecinţele vieţii fără Dumnezeu sunt dezastruoase. Ghiţă şi Ana vor muri, hanul va fi incendiat, Lică şi ai lui vor fi pedepsiţi, copiii vor rămâne orfani, ca o împlinire a unui verset din Psaltire: „şi urma lui de pe pământ o va şterge”.

c) Moara cu noroc reflectă sinteza estetică, realizată de Ioan Slavici. Eroii sunt tipici, adică realişti, fiindcă reprezintă categorii sociale, dar au şi o dimensiune general-umană. Avariţia dezlocuieşte, treptat, în sufletul lui Ghiţă, paternitatea, iubirea familiei, cinstea, curăţenia, adică virtuţile morale.

Tema, eroii, conflictul, subiectul sunt luate din viaţă socială a Transilvaniei, de la sfârşitul sec. al XlX-lea, dar nuvela începe cu o morală şi se încheie cu o morală. In mod subtil, se sugerează două grupuri socioumane. Unul, polarizat pe valorile morale, ca soacra lui Ghiţă, copiii, Pintea, comisarul şi un grup, polarizat în jurul lui Lică, la care aderă Ghiţă şi Ana. Dimensiunea romantică constă în iubirea lui Ghiţă faţă de Ana şi copii, în confruntarea dintre bine şi rău, izolarea şi confruntarea cu bandiţii lui Lică, întâmplările nocturne de la han, contrastul, ura, patimile care-i dezechilibrează pe eroi. Chiar furtuna, care însoţeşte evenimentele tragice de la han, sugerează parcă mânia lui Dumnezeu, participarea naturii la destinul oamenilor sau motivul comuniunii dintre om şi natură. Blasfemia şi profanarea, făcute de Lică, care-şi introduce calul în biserică, sunt tot romantice. Lică n-are nimic sfânt, este omul satanizat. Pedeapsa vine la momentul arhetipal, la locul arhetipal, sugerat de cele cinci cruci, care vor deveni cei cinci morţi: Ghiţă, Ana, Lică, doamna cu copilul. Finalul sugerează justiţia divină.

Linia realismului de factură clasicistă, pe care o reprezintă în literatură Ioan Slavici, este bine conturată, ca şi linia realismului poporal, pe care a susţinut-o la Tribuna din Sibiu.

 

Tema acestei meditaţii este mitul Marea Trecere, adică o formă mitizată, romantică a conceptului de fortuna labilis.

Ideea este că nivelurile de cunoaştere diferite — senzorială, subtilă şi de sine — dau un sens diferit vieţii.

Poezia are un caracter de evaziune romantică, conţinut în laitmotivul: „Porniră cele trei corăbii…”, dar sensul este al drumului vieţii spre eternitate, limită sugerată de faptul că „cele trei corăbii”devin mauzolee.

Simbolul corăbiilor sugerează destinul sau, mai bine zis, trei tipuri fundamentale de existenţă. Destinul, trăit în sfera valorilor materiale, pe conceptul de cârpe diem. „Grămezi de aur, chihlibare, /Smaralde verzi Şi-opale blonde”. Al doilea model de viaţă este al căutării, al evadării, al culorilor, care asociază farmecul, începutul, geneza, albul, puritatea, violetul înserării, atunci când viaţa are ca sens conceptul de cunoaştere: „In golul zărilor pătate de violetul inserării; Iar albul pânzelor întinse,/ în cenuşiul depărtării”.

Cel de al treilea model este de a penetra cunoaşterea de sine, sacrificiul de sine sugerat de mitul creştin. Simbolul Albatrosul=poetul, preluat din poezia lui Baudelaire cu acest titlu, este sugerat ca având un rol de mesager al cerului. El înfruntă furtuna, destinul. De aici aluziile la Sfânta Fecioară, la momentul răstignirii şi înhumării Domnului Iisus Hristos.

Ion Minulescu caută o descătuşare a poeziei de formele tradiţionale, aşa cum arată în Revista celorlalţi:

„Mă-nchin în faţa artei de mâine, pe care n-o cunosc încă dar, care sunt sigur, că , va reprezenta un pas mai departe în evoluţia artei. Arta de ieri însă, pentru mine n-are decât valoarea monedelor antice de prin muzee. Muzeele sunt interesante şi instructive, este drept. Nu voi admite niciodată însă să se transforme toate magazinele de noutăţi în muzee… Gândirea merge de la vechi Ia nou… spre necunoscut”.

Acest citat duce la interpretarea poeziei ca o ars poetica, fiindcă avem o sugerare a trăsăturilor programului estetic al simbolismului, cosmicizarea, cultivarea intuiţiei şi sugestiei prin cele trei corăbii, utilizarea gândirii analogice în locul celei logice.

 

Motive și simboluri: Baltagul / Securea

On 27 octombrie 2016, in Limba română, by Vitalie

Baltagul este un topor cu tăişurile plasate simetric, de-o parte şi de alta a cozii. E deopotrivă distrugător şi oblăduitor. Interpretările cu privire la cele două tăişuri fac din baltag un simbol binar cu trimitere la „cele două tăişuri” ale oricărei puteri. Simbolismul acestuia ţine de dualitatea moarte – viaţă, repre­zentând, posibil, şi cele două naturi ale lui Christos, reunite în aceeaşi persoană.

Baltagul loveşte şi taie, iute ca fulgerul, zgomotos şi stârnind scântei. În multe le­gende, el reprezintă o emblemă a forţei. El crapă scoarţa copacului, fiind un sim­bol al pătrunderii spirituale, precum şi un instrument de eliberare. Întâia armă a omului, baltagul e un centru de integra­re, expresia unei permanenţe, un fulger acumulat. Înfipt în vârful unei piramide sau al unei pietre cubice, ar putea fi în­ţeles ca act suprem de iniţiere, act ce se confundă cu iluminarea.

Motivul este reluat de M. Sadoveanu. În ultima parte a romanului cu ace­laşi titlu, Gheorghiţă îl loveşte pe Bogza cu baltagul său devenit „creangă de aur”, pentru a prelua ceea ce ucigaşul luase de la Nechifor, folosind un alt baltag, cu aceeaşi funcţie. Fiul îşi recuperează nu doar oile, ci şi locul pe care Nechifor îl avusese în lume şi pe care i-1 luase uci­gaşul. În context, motivul comportă mai multe semnificaţii. El este unealta hotărâtoare în destinul munteanului căruia i-a fost hărăzit „să-şi câştige pâinea cea de toate zilele cu toporul şi cu cața”. De asemenea, baltagul poate fi considerat armă a crimei şi instrument al sorţii lui Nechifor: „Oase risipite albeau ţărâna… Căpățâna era spartă de baltag”. În ter­menii mitului crengii de aur, baltagul înlocuieşte arma prin care conducătorul tribului este ucis, pentru ca învingătorul să-i ia locul. În roman, baltagul este tot o „creangă de aur”: momentul în care fiul mortului îl loveşte pe Bogza cu baltagul în frunte simbolizează preluarea de către tânărul iniţiat a locului pe care tatăl său îl ocupase în lume. În esenţă, baltagul simbolizează viaţa, moartea şi neistovita curgere a generaţiilor.

Tagged with:
 

Anaconda

On 27 octombrie 2016, in Biologie, by Vitalie

Anaconda aparţine aceluiaşi grup de şerpi ca şi şarpele boa şi pitonul. Este unul dintre cei mai mari şerpi din lume: atinge lungimea de9 m(şi chiar11 m, după unii!) şi poate cântări mai mult de 100 kg. Indienii din Amazonia o denumesc „spiritul pădurii”; ei o respectă şi se tem de ea. Anaconda trăieşte în America de Sud, întotdeauna în apropierea unui curs de apă. Este un excelent înotător (înoată de 4 ori mai repede decât un campion la nataţie) şi îşi petrece mult timp în apă. Adesea se încolăceşte în jurul unei crengi de copac aflate pe jumătate sub apă şi se scufundă când este deranjată sau la trecerea unei prăzi (rozătoare, pasăre, broască ţestoasă, caiman tânăr). Îşi ucide prada prin sufocare şi poate înghiţi echivalentul propriei greutăţi la o singură masă! Adultă, nu se teme de nici un prădător, nici măcar de puternicul caiman! Femela aduce pe lume circa treizeci de şerpişori (deja formaţi) de60 cmlungime, care cresc cu1 mpe an până la maturitatea sexuală pe care o ating în jurul vârstei de 4 ani.

Tagged with:
 

Comentariu: „Nici o stea” de Grigore Vieru

On 26 octombrie 2016, in Limba română, by Vitalie

În „Nici o stea” de Grigore Vieru patria, personificată prin neam, mamă, neam reprezintă o valoare incontestabilă a omului. Primele versuri reprezintă o concentrare de motive lirice familiare autorului. Patria se identifică în poezia lui Grigore Vieru cu patria de cuvinte, izvorâte din dragostea neamului pentru istorie, tradiţie, strămoşi („un cântec, un grai”). E acea identitate căutată, dorită, neîmplinită: „Nici o stea nu este săracă / Atâta timp cât se vede, / Nici un neam nevoiaş, / Cât are un cântec, un grai.” Pentru Grigore Vieru curajul de a trăi şi curajul de a muri devin sinonime cu eternitatea („stea”). Dar nici simbolul celest nu reprezintă o continuitate sigură, eternă, veşnică. Autorul e conştient că steaua poate dispărea, e posibil să nu se mai vadă. În analogie cu neamul, sursa, geneza neamului vine din cântec, grai, aşa cum bogăţia unei stele vine din strălucirea ei. Analogie se face şi în caracteristicile acestor două lumi paralele. Steaua este săracă, iar neamul nevoiaş. Poetul nu poate concepe un neam ca fiind „sărac”. Un neam se constituie pe nişte valori puternice, bazele temeliei unei patrii. Autorul aduce doar două exemple: cântecul şi graiul, însă vorbind de cuvânt, de limbă, de melodie, valoarea bogăţiei neamului, patriei este nelimitat, infinit.

Tagged with:
 

Comentariu: „Senzaţie” de Arthur Rimbaud

On 26 octombrie 2016, in Limba română, by Vitalie

În seri de vară-albastre voi merge pe poteci,
Să calc mărunte ierburi, să fiu împuns de grâie:
Eu, visător, simţi-voi pe tălpi fiorii reci.
Iar capul gol lăsa-voi ca vântul să-l mângâie.

O vorbă nu voi scoate, nu voi gândi deloc:
Dar nesfârşită-n suflet iubirea va să-mi steie.
Ca un ţigan departe voi merge-n tot alt loc,
Ferice prin Natură – ca lângă o femeie.

„Senzaţie”, un poem de opt versuri (două catrene cu rimă încrucişată), este unul din primele lucrări ale lui Arthur Rimbaud. Poezia a fost scrisă în martie 1870, la vârsta de 15 ani(Rimbaud împlinise 16 ani la 20 octombrie 1870). Cum e şi normal la această vârstă, dar şi în egală măsură în acest anotimp (primăvara), este un proiect de viitor, un program de fericire: visul adolescentului de o fericire perfectă găsită în armonie cu natura, o fericire identificată într-o avalanşă de senzaţii.
Poezia exprimă un proiect de viitor, sunt folosite verbe la viitor : „voi merge” (de două ori), „simţi-voi”, „lăsa-voi”, „nu voi gândi”, „nu voi scoate”. Cronotopul din primul vers evocă nişte peisaje ideale („seri de vară-albastre”) şi nedeterminate. Viitorul, pluralul „poteci” şi, mai ales, serile („seri”) exclud orice referire la o experienţă care deja s-ar fi întâmplat. Este într-adevăr vorba de un vis pentru mâine, sau pentru vara viitoare, sau chiar pentru un viitor mai îndepărtat.
Autorul se visează un vagabond („ca un ţigan”, versul 7). Repetiţia verbului „a merge” în versul 1 şi 7, adverbul „departe” (versul 7) reflectă atracţia spre o plimbare în „natură” (versul 8), unde prepoziţia „prin” indică ideea şi predilecţia spre plecare, spre deplasare, spre traversare.
În strofa a doua, relaţia cu Natura (pe care Rimbaud o scrie cu majusculă pentru a o personifica sau a o diviniza, în maniera romanticilor) este descrisă ca o formă de iubire: „Dar nesfârşită-n suflet iubirea va să-mi steie”. Natura este comparată cu o femeie. „Ferice prin Natură – ca lângă o femeie”
Rimbaurd foloseşte armonii fonetice de o valoare incomparabilă, mai ales în versiunea originală a poeziei (franceză), dar şi în traducerea în română: asonanţe în [é] în primul catren, melodicitatea vocalei „e”, ecouri în sufixele cuvintelor (rêveur: visător / fraîcheur: reci), se adaugă delicateţei rimelor: „deloc, loc”, „steie, femeie”, „poteci, reci” pentru a crea o atmosferă catifelată şi muzicală care transmite cititorului o atmosferă plăcută şi caldă de fericire.
Visul fericirii perfecte este armonizat de natură. După cum sugerează şi titlul, imaginea pe care adolescentul o are faţă de fericire este, în esenţă, senzuală.
În prima strofă, Rimbaud foloseşte aproape exclusiv senzaţii tactile, „să calc”, „să fiu împuns”, „simţi-voi”. Împungerea de grâie, iarba şi vântul sunt asociate cu senzaţiile anotimpului, cu perioada în care poezia a fost scrisă: primăvara. Alegerea de senzaţii tactile, chiar lichide, exprimă dorinţa eului liric de contact fizic cu natura.
De asemenea, este demn de remarcat dubla frază negativă din versul 5: „O vorbă nu voi scoate, nu voi gândi deloc”, care urmăreşte să evidenţieze absenţa raţiunii, o încercare de carantină a intelectului. Doar prin senzaţii brute fericirea poate fi atinsă.
În al doilea catren, organizarea sintactică a propoziţiei vizează producerea unui ritm ascendent, care sugerează o creştere până la punctul culminant din ultimul vers. Versul 5 este tăiat în două regulat cu înţelepciune. Versul 6 extinde ritmul poeziei, verbul „a merge” exprimă ideea de intensitate în creştere, în plus, în acest vers se pronunţă pentru prima dată cuvântul „suflet”. Versul 7 începe cu o mişcare de val, cu o dorinţă de extindere spre versul următor pentru a se realiza „prin Natură”: această extensie dincolo de limitele normale ale spaţiului extind vagabondajul şi amplifică vocea până la un punct de echilibru, materializat spre sfârşit. Ultima sintagmă din versul 8 „ferice … – ca lângă o femeie” sugerează ascensiunea stării de fericire perfectă şi plăcere pură, similară cu o comuniune dintre bărbat şi femeie.
În acest text primăvăratic, putem găsi expresia simplă a unui suflet adolescentin: speranţa spre fericire, dorinţa de evadare, de a rătăci prin lume, trezirea spre senzualitate exprimată în căutarea unor sentimente intense, celebrarea imaginară a unei nunţi cu natura.

Autor: Vitalie Şova

Tagged with:
 

Comentariu: Octavian Goga — Plugarii

On 26 octombrie 2016, in Limba română, by Gheorghe

a) Poezia PlugariiTace parte din volumul Poezii, tipărit în 1905, şi redă, alături de alte poezii ca: Rugăciune, Noi, Oltul, Casa noastră, Apostolul, Dăscăliţa, Bătrâni, La groapa lui Lae, o imagine lirică a satului transilvănean.

In acest sens, Octavian Goga continuă linia poeziei de specific naţional, începută de Vasile Alecsandri şi continuată de Mihail Eminescu, George Coşbuc, Lucian Blaga. Dacă Vasile Alecsandri aducea, în poeziile sale, miturile şi eresurile populare (credinţele, legendele, natura şi istoria), George Coşbuc aducea datina, portul şi jocul. La ambii poeţi, conflictul social din viaţa satului era nesemnificativ.

Octavian Goga aduce această dimensiune socială a satului ardelean: „Euam văzut în ţăran un om chinuit al pământului; n-am putut să-1 văd în acea atmosferă în care 1-a văzut Alecsandri în paste/ele sa le şi nici n-am putut să-1 văd încadrat în acea lumină şi veselie a lui Coşbuc. „

Poetul îşi propune în mod deliberat să cânte durerile poporului asuprit de veacuri: „Eu n-am fost ţăran, dar am priceput păsurile satului şi m-am contopit cu toate durerile lui”. In versuri, această idee devine: „Al vostru-i plânsul strunei mele”. Ideea identităţii dintre poet, ca reprezentant al conştiinţei naţionale, popor şi patrie este o coordonată a universului poetic, creat de Octavian Goga, coordonată care este exprimată încă din primele versuri ale poeziei: „La voi aleargă totdeauna / Truditu-mi suflet să se-nchine; / Voi singuri străjuiţi altarul/Nădejdii noastre de mai bine”.

Motivul comuniunii dintre om şi natură devine astfel dezvoltat în multiple variante: „Fraţi buni ai frunzelor din codru,/ Copii ai mândrei bolţi albastre,/ Sfinţiţi cu roua suferinţii/ Ţărâna plaiurilor noastre!”.

Apropiindu-se de doinele de haiducie, de voinicie, prin care poporul îşi exprima dorinţa şi lupta sa pentru libertate naţională şi dreptate socială, Octavian Goga dă un sens militant poeziei sale: „Ci-n pacea obidirii voastre,/ Ca-ntr-un întins adânc de mare,/ Trăieşte-nfricoşatal vifor/Al vremi/or răzbunătoare”.

Ţăranul este, pentru scriitorii ardeleni, „talpa ţării”, este un nedreptăţit, un rob al pământului, omul celor mai grele munci, un purtător al tradiţiilor, al datinilor, un creator de valori materiale şi spirituale. Octavian Goga va da ţăranului această valoare în poeziile sale.

b) Poezia Plugarii a lui Octavian Goga are un caracter profund realist, fiindcă, într-un limbaj artistic solemn, cu elemente arhaice şi de specific naţional, el realizează un portret colectiv al truditorilor pământului.

Termenul ales de Octavian Goga „plugar”, faţă de alte denumiri ca: ţăran, agricultor, sătean, construieşte, în mintea cititorului, o imagine cheie, în sensul că el este creatorul, demiurgul unui microunivers vegetal, esenţial pentru existenţa socială: „în coapsa grăitoarei mirişti/ Devreme plugul vostru ară;/ E primăvară pe câmpie,/ Şi-n ochiul vostru-i primăvară”.

Octavian Goga aduce în poeziile sale tipuri umane caracteristice mediului rural: preotul, învăţătorul, învăţătoarea, lăutarul, părinţii, vecinul, ţăranii. Plugarii sunt baza edificiului social şi naţional, un refugiu al intelectualilor români din Transilvania în vremurile grele, un izvor nesecat de forţe spirituale, fiindcă: „La voi coboară Cosânzeana, /A visurilor noastre doamnă”. Ei sunt încrederea în destinul naţional, ei sunt martirii marilor suferinţe, ei sunt răbdarea şi forţa primilor creştini, prigoniţi şi nedreptăţiţi permanent: „Creştini ce n-aveţi sărbătoare,/ Voi, cei mai buni copii ai firii/ Urziţi din lacrimi şi sudoare”.

Tema, eroii, conflictul au un profund caracter social, dar sunt îmbrăcate într-o haină romantică, cu o tentă religioasă. Suferinţa este alinată de mila cerului: „Cumila-i nesfârşită, cerul / Clipirii voastre-nduioşate/ I-a dat cea mai curată rază/Din sfânta lui seninătate”.

Ca şi în poezia Rugăciune, jalea, suferinţa, oprimarea naţională, exploatarea socială, vitregiile istoriei sunt văzute ca forme ale unei pedepse divine, dar şi ca un semn al mântuirii. Răzbunarea, care va veni, în final, este semnul unei justiţii divine şi vorbeşte despre marile speranţe naţionale, sociale şi religioase ale poporului român.

Caracterul critic devine activ, social, militant, fiindcă sărăcia şi greutăţile materiale nu au influenţat decisiv evoluţia sufletului poporului român, nu au putut opri forţa lui spirituală să se exprime: „ Vin crai cu argintate coifuri/Şi-n aur zânele bălaie:/ Atâta strălucire-ncape/In bietul bordeiaş de paie”. Legătura profundă a neamului românesc CU natura patriei este un semn al harului divin: „El v-a dat suflet să tresară/Şi inimă să vc n/ioare,/ De g/asul frunzelor din codru,/De şopot tainic de izvoare”. Scientismul lui Goga, al plugarilor, constă în înţelegerea tainelor lumii, în înţelegerea raţiunilor lui I Himnezeu ca forme spirituale ale înţelepciunii.

c) în poezia Plugarii, Octavian Goga exprimă profunda sa aderenţă la romantism prin preţuirea valorilor culturii populare, de la care preia acea înţelegere adâncă a tainelor firii: „Blând tainele vi le desface/Din sânu-i milostiva glie,/ Căci toată floarea vă cunoaşte/Şi toată frunza ei vă ştie”.

Ca şi în poezia Rugăciune, poetul este o conştiinţă, nu numai naţională, ci şi socială, dar, în acelaşi timp, el se dovedeşte a fi o conştiinţă estetică: „A mea e lacrima ce-n tremur/Prin sita genelor se frânge,/ Al meu e cântul ce-n pustie/Neputincioasa jale-şi plânge”.

Acest filon al sensibilităţii artistice îşi trage seva din sensibilitatea poporului: „Al vostru-i plânsul strunei mele”, din „Durerea unui neam ce-aşteaptă/ De mult o dreaptă sărbătoare”, un neam care este alcătuit din „cei mai buni copii ai firii,/ Urziţi din lacrimi şi sudoare”.

Destinul excepţional al poporului român este sugerat în versuri ca: „I-a dat cea mai curată rază/Din sfânta lui seninătate”, subliniind raportul nu numai dintre om şi pământ, ci şi dintre pământ şi cer. Această înţelegere adâncă a firii este semnul destinului celui ales: „El v-a dat suflet să tresară/Şi inimă să se-nfloare,/De glasul frunzelor din ‘codru,/De şopot tainic de izvoare”.

Tema, eroii au o profundă structură afectivă: „Din casa voastră, unde-n umbră/ Plâng doinele şi râde hora,/ Va străluci odată vremii/Norocul nostru,-al tuturora” fiindcă atât poporul, cât şi poetul au un suflet, care vibrează într-o profundă consonanţă: „Al vostru-i plânsul strunei mele”.

Cultivarea fantasticului, a supranaturalului, este o trăsătură definitorie a spiritualităţii poporului român, dar şi a programului estetic romantic: „La voi coboară Cosânzeana,/ A visurilor noastre doamnă”. Ileana Cosânzeana devine, astfel, o zână a poeziei, un simbol al conştiinţei artistice a poporului român, un simbol care sugerează capacitatea creatoare, fantezia şi înţelegerea mitică. Acestea sunt un adevărat izvor al poeziei populare. întregul univers este personificat în spiritul tradiţiei populare: „glasul frunzelor din codru”, „coapsa grăitoarei mirişti”, „milostiva glie” ş\ se extinde chiar asupra obiectelor: „Când doarme plugul pe rotile”. Această evaziune în natură este un mod de a fi al poporului român. în poezie mai avem şi o antiteză romantică, subtilă, între mila milostivă a cerului faţă de sufletul cald al poporului român şi asuprirea socială austro-ungară, crudă, asupra românilor din Transilvania.

d) Stilul lui Octavian Goga se caracterizează prin simplitate, profunzime, mitizare, trăire intensă a dragostei faţă de ţară, de popor, de natură, de Dumnezeu.  În acelaşi timp, poetul ştie să realizeze, prin fantezie, originalitate, metafore şi mituri, o poezie de profund specific naţional: „La voi coboară Cosânzeana,/A visurilor noastre doamnă”, „Copii ai mândrei bolţi albastre”, „De glasul frunzelor din codru”, în care, ca şi în poezia populară, distingem o mare sensibilitate: „Prin sita genelor se frânge”, „Sfinţiţi cu roua suferinţii”, „Ca-ntr-un întins adânc de mare”. Uneori, ele se împletesc cu metonimii, construite pe substituţia unui mit: „Al meu e cântul ce-n pustie/Neputincioasa jale-şi plânge”. Substituţia este delicată, fiindcă are la bază o aluzie la Ioan Botezătorul,
care este definit în Psaltire prin „Glasul celui ce strigă în pustie”. Alteori, aceste metonimii se împletesc cu simbolurile: „ Va străluci odată vremii/Norocul nostru,-al tuturora”, „Fraţi buni ai frunzelor din codru” spre a sugera un mit sau un concept.

Metonimiile lui Octavian Goga sunt extrem de sugestive şi expresive: „Urziţi din lacrimi şi sudoare”, „plânsul strunei mele”, „Clipirii voastre-nduioşate”, care aduc o substituţie a întregului printr-o parte componentă, fiind, din această cauză, mai apropiate de definiţia dată unei figuri de stil, numită sinecdocă. Astfel, „urziţi”substituie tăcuţi sau născuţi, „strună”sublimează cântecul, lira, vioara; „clipirea„înlocuieşte privirea.

Simbolurile lui Goga au funcţia de a sugera ca în estetica simbolistă: „I-a dat cea mai curată rază”, „… altarul/ Nădejdii noastre…” „Şi-n ochiul vostru-i primăvară”, „A mea e lacrima ce-n tremur”. Alte simboluri au la bază motivul comuniunii dintre om şi natură: „Căci toată floarea vă cunoaşte/ Şi toată frunza ei vă ştie”.

Acelaşi motiv generează personificările: „în coapsa grăitoarei mirişti”, „De glasul frunzelor din codru” Alte personificări dau sensuri poeziei, mesajului ei, titlului: „Când doarme plugul pe rotile”, „De şopot tainic de izvoare”, „Cu mila-i nesfârşită, cerul”.

Stilul lui Octavian Goga se caracterizează şi prin alte mijloace: „sfânta lui seninătate”, fiindcă scriitorul ştie să utilizeze aliteraţiile şi asonantele. Epitetele nuanţează trăsăturile poporului român: „Blând tainele vi le desface/Din sânu-i milostiva glie”. Alteori, ele se alătură efectului de personificare: „ Trăieşte-nfricoşatul vifor/Al vremi lor răzbunătoare”.

 

Comentariu: Mihail Eminescu — Dramaturgia

On 26 octombrie 2016, in Limba română, by Gheorghe

Personalitate complexă, Mihail Eminescu a fost nu doar poetul cel mai important al secolului al XlX-lea, ci în acelaşi timp prozator, dramaturg, ziarist, om al şcolii ca revizor şcolar, om al cărţii ca director al Bibliotecii Centrale Universitare, folclorist, actor şi sufleor, deci om al scenei. Era firesc să încerce să realizeze texte pentru teatrul românesc, ba mai mult, să-şi propună a realiza un Decameron dramatic, alcătuit dintr-un ciplu de drame, inspirate din istoria naţională: Neamul Muşatin, Alexandru cel Bun, Ştefan şi Ilia, Ştefan cel Mare, Bogdan cel Chior, Ştefan cel tânăr, Petru Rareş, Alexandru şi Ilieş, Alexandru Lăpuşneanul, Despot Vodă, piese pe care le vor realiza Vasile Alecsandri, Barbu Ştefănescu Delavrancea, fiindcă moartea prematură a lui Eminescu a făcut ca acest proiect grandios să rămână la o fază incipientă, de fragmente, de componente ale unui proces creator în perioada de gestaţie.

Drama Bogdan Dragoş are realizate două fragmente. În fragmentul actului I, intitulat Cornul lui Decebal, avem o luptă pentru putere între Voievodul Dragul, a cărui domnie este subminată, şi vărul său Sas. Acesta îl înconjoară cu oamenii săi, iar Bogdana, soţia lui, îl otrăveşte spre a-1 ajuta pe Sas să-i ia tronul. Fiul lui Dragul este Bogdan Dragoş, care este îndrăgostit de Ana. Conflictul puternic şi intriga de factura shakeasperiană promiteau o dramă romantică istorică. Fragmentul al doilea este o alunecare spre o melodramă desuetă, lungind cu imagini inutile dialogul dintre Bogdan şi Ana. Rugăciunea Anei, din finalul fragmentului, este, probabil, prima variantă a ceea ce va deveni poezia Răsai asupra mea.

Melodrama Amor pierdut viaţă pierdută (Emmi) are un aspect de vodevil cu părţi cântate, aşa cum văzuse în trupele lui Caragiali şi Pascali. Este o piesă într-un act, în care Emmi, o tânără capricioasă, îl iubeşte încă din copilărie pe Vasile, fiindcă, deşi era cu vreo 20 de ani mai mare, se juca cu ea.

Acţiunea se petrece la Baden-Baden, unde Emmi este internată într-un sanatoriu, iar doctorul îi spune lui Alecu, un tânăr, care o iubeşte, că fata nu va trăi mult. Orice bucurie îi poate prelungi viaţa, orice durere o poate omorî. Venirea lui Vasile provoacă această bucurie, iar vestea plecării lui spre Italia cu o altă femeie o omoară.

Schiţele pentru drama Mira cuprind fragmente de scene, în care Ştefăniţă Vodă, probabil nepotul lui Ştefan cel Mare, duce o viaţă de desfrâu, în loc să aibă iubirea izbăvitoare pentru Mira, fecioara înger. Oscilaţia lui Eminescu către perioada lui Petru Rareş, în care Mira moare, dar ar rămâne ca o icoană în sufletul voievodului, arată că autorul încă nu-şi clarificase nici perioada, nici problematica, pe care trebuia s-o dezbată, de aceea şi conflictul este neconturat.

Fragmentul Alexandru Lăpuşneanul contura elementele unei drame realiste. Alexandru Lăpuşneanul, viclean şi cinic, determină moartea viteazului Gruie, prefăcându-se că trimite prin vărul său, vistiernicul, o carte de iertare la cetatea Hotinului, unde acesta era închis de turci. Vistiernicul o înşală pe Bogdana, soţia lui Gruie, că-1 salvează, dacă-i acceptă iubirea. Gruie este ucis de turci, fiindcă vistiernicul omite să ducă scrisoarea de iertare a lui Vodă. Aflând de acest lucru, Alexandru Lăpuşneanul dispune ca vistiernicul s-o ia de soţie pe Bogdana şi-i dă o moşie ca zestre. Cinismul domnului Lăpuşneanu este interpretat ca un act de dreptate, care spală ruşinea Bogdanei, îi dă posibilitatea să-şi crească copiii şi împlineşte pravila rostită de vlădică şi anume că cel ce înşală o femeie, să fie ucis, sau s-o ia de soţie. In acelaşi timp, Lăpuşneanu îşi arată intenţia ca viteazul Gruie şi după moarte să fie pedepsit, adică spânzurat şi dat hrană în codru lupilor şi corbilor, fiindcă ura lui nu are limite. Este o imagine influenţată de nuvela lui Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul, şi nu cea reală a voievodului, nevoit să răpună oligarhia boierească, trădătoare a intereselor naţionale.

Fragmentele dramei Mureşan caută să ne dea imaginea poetului arhetipal, reprezentant al conştiinţei naţionale, care are o confruntare cu Anul 1848, personaj simbol al Timpului, ca mod de exprimare a duhului lumesc. Acesta vrea să distrugă „sufletul divin” al neamului românesc. Acest pseudopersonaj, Anul 1848, rosteşte împotriva lui Mureşan, apărător al sufletului românesc, un blestem: „Moartea să te cuprindă în braţele ei de viu/ În suflet să-ţi domnească un seraf surd şi mut/ Şi-o secete cumplită în capul tău tăcut!”… „Cu raza morţii negre eu fruntea ta ating/Şi harfa ta 0 sfărm şi geniul ţi-l sting!”. În scena următoare, Silfii de lumină şi vocea lui Isis exprimă conceptul romantic de lume ca vis, în care pătrunde poetul Mureşan: „Eu voi căuta cu fală ca leul ce-a învins,/ Iar tu luceşte pală al deşteptării vis!”.

In alt fragment vedem mai puternică influenţa poeziei germane, a lui Goethe probabil, unde apar ca personaje: Visurile, Vântul, Regele Somn, Delfinul, Undele, Sirena, Ondina, Călugărul.

In dramaturgie, Mihail Eminescu rămâne mult în urma lui Vasile Alecsandri, care realizează, în Ovidiu, Fântâna Blanduziei, Despot Vodă, drame romantice de certă valoare. El nu se documentează când porneşte să realizeze drama Decebal, nu poate problematiza conflictul, nu are datele reale ale desfăşurării războaielor dintre daci şi romani.

Lui Eminescu îi lipsesc lecţiiile de artă dramatică, pe care le-a audiat I.L.Caragiale l.i < onservator, ca nepot al lui Costache Caragiale. De aceea mai toate încercările dramatice ale lui Eminescu sunt marcate de diletantism, spre deosebire de I.L.Caragiale, care au un înalt profesionalism. Aceasta este explicaţia faptului că Eminescu a renunţat la o mulţime de proiecte: Cel din urmă Muşatin, Ovid în Dacia, Genaia, Doamna Chiajna,  Bogdan Vodă. El parodia după Shakespeare, Richard al IlI-lea în piesa Împăratul, împărăteasa şi căuta specificul naţional în Cenuşotcă.

 

Motive şi simboluri: Clopotul

On 25 octombrie 2016, in Limba română, by Vitalie

Simbol al vestirilor solemne, clopotul bisericii reprezintă o măsură a timpului, instituie o legătură emoţională cu sacralitatea, consfinţeşte ieşirea din durată, precedă un eveniment de interes general. Prin sunetul său grav şi amplu, se impune în viaţă ca un semn al legăturii dintre un individ şi lume şi inoculează o stare meditativă, adeseori de revizuire a poziţiei pe care omul o are în uni¬vers. Simbolismul clopotului este legat, mai degrabă, de perceperea sunetului. In India, clopotul simbolizează reflec¬tarea vibraţiei primordiale, răsfrângerea Puterii divine în existenţă: perceperea dangătului clopotului risipeşte limitările condiţiei temporale. Muzica produsă de clopote este înălţătoare şi, totodată, prezintă un criteriu al armoniei universale. Clinchetul clopotelor sau al clopoţeilor are însă pretutindeni putere de purificare; alungă duhurile rele sau măcar avertizează de apropierea acestora. Astfel, clopotul devine simbolul chemării divine, supunerii faţă de cuvântul lui Dumnezeu, în orice caz, o comunicare între cer şi pământ. Prin poziţia limbii ce loveşte pereţii lui, clopotul evocă locul a tot ce este „suspendat” între cer şi pământ, stabilind astfel o relaţie între lucruri. Dar el deţine şi puterea de a intra în legătură cu lumea subterană.
În literatură, clopotul se consideră Simbol prolific, mai cu seamă în poezie. În „Sara pe deal”, Eminescu face din el elementul central al pastelului. Clopotul armonizează mişcarea sonoră: „Clopotul vechi împle cu glasul lui sara,/ Sufletul meu arde-n iubire ca para” Apogeu al vieţii, sunetul clopotului stimulează exaltarea erotică şi generează o „sfinţenie simplă”. In poemul „împărat şi proletar”, motivul este utilizat pentru a descrie viaţa de apoi, când fiinţa se va arăta împăcată: „Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă / Pentru acel de care norocul avu grijă;/ Nimeni de-a plânge n-are, el traiul şi-a trăit”
Goga asociază freamătul poeziei sale cu simbolul clopotului ce exprimă glasul durerii colective, întrupată în „rugă” şi „chemare”; de asemenea, glasul său este ca o binecuvântare şi constituie o legătura cu strămoşii: „Clopotul… Copilăria-şi plânge/ Comoara ei pierdută-n pribegie,/ cu limba lui de rugă şi chemare/ Strămoşii toţi îşi spun mustrarea mie”
Ion Pilat învesteşte clopotul cu atri¬bute biblice şi ritualice: „O, clopot trist, profetizând cu glas de Christ”
In drama „Meşterul Manole” de L. Blaga, motivul clopotului sugerează ideea că Manole, prin opera sa, rivalizează cu Dumnezeu, căci cei veniţi să admire biserica nu aduc laude lui, ci meşterului care s-a întrecut pe sine: „Auziţi-l cum trage clopotul, cumplit şi fără smerenie, parcă s-ar certa cu cerul” Mulţimea observă adevărata dimensiune a zidirii, acceptând ideea că autorul ei se ridicase, prin propria jertfă, deasupra cerului şi a semenilor, apreciindu-1 ca pe o valoare absolută, în jurul căreia se ţese un mit.
La începutul romanului „Clopotniţa” de I. Druţă îl aflăm pe Horia „stând cu faţa la soare, cu ochii închişi, aşteptând să bată clopotul din Piaţa Biruinţei”; clopotul „a oftat încet, domol, o singură dată; vibrează încet peste oraş dangătul lui, măsurându-i clipele, orele, viaţa… Dar mai există clopote altundeva, într-acolo 11 poartă amintirea şi gândul. Clopotniţa reprezintă locul care trebuie ţinut minte şi cinstit, relicva ce păstrează aura de măreţie: »A trecut prin viitoarea multor secole şi această lungă, anevoioasă cale dăinuia deasupra ca o aureolă sfântă. Dangătul clopotului vibrează a chemare şi îndemn a luare-aminte şi durere. În romanul „Biserica Albă” de acelaşi autor, clopotul de la biserica sfântului Ioan Bogoslovul avea ceva cu¬tremurător în dangătul său şi de aceea toate bisericile intrau şi ieşeau din slujbă la auzul lui. Se vorbea chiar despre prevestirile făcute de acest clopot: „Tocmai atunci când întorcea în jale, se mai abătea câte o năpastă peste oraş; alteori urca în slăvi plin de viaţă, plin de lumină, şi chiar că vremurile se înseninau…”
În poezia „Părinţii” de D. Matcovschi, motivul sugerează curgerea vremii şi a generaţiilor: în curgerea vremii, copiii devin oameni maturi, în timp ce bătrânii urcă în ceruri, repetând acelaşi ritual al generaţiilor de sute de ani: „Şi clopotele bat din veşnicii”.

Comentariu: Ioan Slavici — Pădureanca

On 25 octombrie 2016, in Limba română, by Gheorghe

Nuvela Pădureanca este realistă, fiindcă tema, eroii, conflictul şi subiectul sunt luate din viaţa socială din Transilvania, de la sfârşitul secolului al XlX-lea. Tema o formează penetrarea relaţiilor de producţie capitaliste, în viaţa satelor şi oraşelor de pe valea Mureşului. Ideeaeste că legile lui Dumnezeu coordonează lumea şi viaţa semenilor. Subiectul are o desfăşurare liniară. Iorgovan, fiul lui Busuioc, unul din cei mai avuţi oameni din Curtici, pleacă la Siria, unde, potrivit unui obicei, se adunau grupurile de oameni, veniţi din munţi, la culesul grâului, ca să-şi agonisească, prin munca la câmp, cele necesare pentru hrana din timpul iernii. Aici se stabileau grupurile de lucrători angajaţi de gospodarii avuţi din câmpia de vest, preţurile şi perioada de lucru. Iorgovan o caută, de fapt, pe Simina, o fată frumoasă, care a venit să lucreze cu tatăl ei, Neacşu, anul trecut, la gospodăria lor. Iorgovan este însoţit de Şofron, un argat voinic cu armată făcută, care o iubeşte pe Simina. Ei se duc în satul fetei, o găsesc şi o aduc împreună cu tatăl ei Neacşu şi alţi cosaşi.

Conflictul are un caracter complex şi ramificat între Iorgovan şi tatăl său Busuioc, între Iorgovan şi Şofron, între fiecare dintre ei şi Simina. Iorgovan îl bănuieşte pe tatăl său că o iubeşte în taină pe Simina şi şovăie s-o ceară de nevastă, fiindcă îi este teamă, de ceea ce s-ar putea întâmpla. La întrebarea lui Neacşu: „ — De ce nu vrei dacă vrei, că de vrut vrei?” , el îi răspunde: „ — Pentru că nevasta mea nu are să-mi fie numai mie nevastă… ci şi părinţilor mei noră şi rudelor mele om din casă şi ar trebui să fie moarte de om”.   

Când munca la Busuioc este pe terminate, vine cumnatul său de la Socodar, popa Furtună, să-şi ia lucrători, să-i strângă şi lui grâul, dar, în acelaşi timp, să-1 îngroape pe Pupăză, un argat al lui Busuioc, care a lucrat la treierat grâul şi fusese prins între roţile maşinii. Este o prefigurare a finalului tragic, când Iorgovan are un accident la moară.

Simina nu pleacă cu tatăl ei la Socodar, ci rămâne să lucreze în casa lui Busuioc, unde soţia lui Vica vrea s-o ţie, fiindcă plănuieşte ca Iorgovan s-o ia de soţie. Neacşu moare de holeră şi Simina rămâne singură într-o situaţie conflictuală. De aceea Busuioc îi cere lui Iorgovan să se hotărască s-o ia în căsătorie pe Simina: „Nupentru că vrei tu, nici pentru că doresc eu, ci fiindcă aşa e rânduit de la Dumnezeu. Rămasă fără sprijin, Simina este ajutată de popa Furtună, care o ia la el şi-i face lui Neacşu „toate pomenirile, i-a citit iertările”.

Când Busuioc vine la Socodar, unde a fost îngropat Neacşu, ca s-o ceară pe Simina pentru fiul său Iorgovan, ea îi spune să vină s-o ceară de la rudele ei. Nunta se amână, fiindcă de data aceasta Simina şovăie. în mintea ei răsună cuvintele tatălui ei: „Puide cuc în cuib de cioară!”, care sintetizau situaţia ei de fată săracă, dacă se va căsători cu Iorgovan.

Iorgovan, plecat la Arad să vândă făina de la moara lor, intră în localuri de petrecere, cheltuieşte banii tatălui său şi intră în încurcături. Se duce apoi să facă socotelile la moară, dar, de fapt, îşi caută moartea, fiindcă se izbeşte cu lampa de petrol de un stâlp şi ia foc. Simina află de accident şi vine să-i vegheze ultimele clipe ale vieţii.

Şofron îşi ia banii de la Busuioc şi se aşază la gospodăria lui, în Socodar, aşteptând parcă hotărârea Siminei de a se căsători cu el.

Eroii sunt tipici, fiindcă Busuioc, Iorgovan şi popa Furtună reprezintă tipuri de chiaburi ocoşi, adică mândri de poziţia lor socială, iar Simina, Neacşu, Şofron, tipuri de ţărani harnici cu mult bun simţ.

Ioan Slavici ştie să cultive specificul naţional prin folosirea unor termeni ca: „/estimp”, „durui”, „adecăte”, „oauă”, „cioareci”, „doană”, „petri”, „doniţă”, „sucmanul”, „patrahir”, „molitvelnic”, „odajdei”, „prav”, „rumpă” „ Vlădicului”, dar mai ales prin expresii ca: „daca omului zăcaş” „omul să-şipoarte beleaua care şi-a luat-o”, „a umbla ca-ntre oauă şi cuţite”, „pui de cuc în cuib de cioară”, „m-a pus căpitanul în fer scurt”, „colaculpentru zilele vieţii şi lumânarea pentru ceasul morţii”, „giur împregiur”.

Caracterul clasicist al nuvelei Pădureanca rezultă din faptul că eroii au trăsături general-umane: Simina — iubirea, Iorgovan — nehotărârea, Busuioc — mândria, popa Furtună — iuţimea, Neacşu — cumpătarea, Şofron — tăria, dârzenia, dar mai ales prin felul în care conflictul se declanşează din caracterul eroilor, şi nu dintr-o cauză socială. De aceea acelaşi verb „tremura”devine numitorul comun al stării ce o trăise simultan Busuioc, Simina, Iorgovan, Şofron, Neacşu: „Ii era şi lui Busuioc ruşine de ceea ce făcea, dar nici el nu putea să nu o facă, avea datoria de a şti cele ce se petrec. ‘\ „Acum tremura şi el, tremura şi Iorgovan, tremura şi Şofron, tremurau cu toţii în trupurile lor şi neastâmpărul, pornit de la Simina, îi cuprinsese pe toţi; dedeau toţi din prisosul vieţii lor. Unul singur dădea din lipsă şi tocmai acesta tremura mai tare, Neacşu, care nu mai avea timp să aştepte11.

Urmează confruntarea, conflictul dintre Iorgovan şi Şofron. Şofron spune clar că vrea s-o ia de nevastă, iar Iorgovan că el nu vrea, că ea, Simina, nu-1 lasă în pace. Simina confirmă acest adevăr: „De când e lumea nu s-a spus adevăr mai mare”, de aceea „Şofron rămase cu ochii aţintiţi în pământ, şi pământul nu se deschidea ca să-1 înghită”. Actele eroilor, cuvintele lor au un caracter arhetipal: „Era dus Şofron şi era parcă dus pentru vecie. Simina îl alungase şi nimeni nu-i mai putea zice să se întoarcă”.

Caracterul moralizator este evidenţiat de autor încă de la început, ca şi în nuvela Moara cu noroc. „Fă trei cruci şi zi Doamne-ajută” când treci pragul casei, fie ca să ieşi, fie ca să intri, căci „lumea din întâmplări se alcătuieşte, iar întâmplarea e noroc ori nenorocire, şi nimeni nu ştie dacă e rău ori e bun ceasul în care a pornit, ori dacă va face ori nu ceea ce-şipune în gând”; prin sentinţe, proverbe, zicători: „//’ treceau de-alde-astea prin cap”, „îi era sărită ţandăra”, „îl ardea parcă la inimă”, „Şofron nu era vesel pentru că nu ştia să fie trist”, „umbla ca printre oauă şi cuţite”, „obraznicul mănâncă praznicul”, „Nu ştie omul care o să-i fie gândul de mâne”, „ai putea să treci prin foc şi prin apă alăturea cu dânsul”, „Dumnezeu să te poarte-n căile tale!”, „îşi pune carul în petre.”

Dimensiunea romantică rezultă din faptul că tema, eroii, subiectul, conflictul au o structură afectivă. Nuvela poate fi interpretată şi ca o poveste de dragoste între Iorgovan şi Simina, sugerând mitul Sfântul Soare şi fata pământeană în varianta bănăţeano-ardeleană cu Iovan Iorgovan şi fata sălbatică Cerna. Avem deci o pătrundere a mitului în structura narativă, pentru a da un profund caracter de specific naţional. Specificul naţional este prezent prin datina la seceriş, urări, obiceiuri, cântece, jocuri, tradiţii. Avem apoi datinile de înmormântare în legătură cu Pupăză şi Neacşu.

Trăirile eroilor sunt dominate de afect, de aceea Iorgovan „tremura din tot trupul”, fiindcă, de când venise Simina în casa lor: „zâmbet pe faţa lui nu s-a ivit, mâncarea lui n-a fost mâncare şi somnul lui n-a fost somn, şi totuşi de câte ori era vorba de plecarea ei, îi venea să răcnească şi-şi înfigea ghearele-n şolduri. Era groza v lucru, când vrei să nu voieşti ce vrei şi simţi că nu poţi voi nimic, ci te duce altul după cum te poate”.

Când se află la Zimbru să-i cheme la strânsul grâului, Iorgovan îi spune Siminei: „Ştiu numai că-mi eşti dragă de mi s-au urât zilele”. Iar răspunsul ei: „Eu dragă şi tot eu arsă de dor” arată că, de fapt, ei se iubesc, dar între ei stă ceva nelămurit, care-i desparte, este ghimpele bănuielii, ca mod de exprimare a duhului rău.

Când se întoarce la Curtici, Simina este veselă: „ parcă-i venea să zboare ca pasărea ce se vede întoarsă la cuibul ei şi să caute să facă toate nebuniile”. De aceea când Şofron o sărută cu sila şi acest lucru îl vede Iorgovan, ea începe să tremure. Mai târziu ea îi va spune: „Ştiu, o văd, o simt în tot ceasul că ţi-e ruşine de dragostea ce o ai către mine şi te fereşti ca nu cumva lumea să afle despre ea”. Iorgovan însă simte în adânc această mustrare: „—Nu-mi mai zice vorba asta… că mă omor”.

Neacşu, tatăl Siminei, o iubea şi el pe Simina: „dar niciodată el n-a simţit atât de viu că o iubeşte”. în acelaşi timp: „// apucase de-odată dorul de casă, de satul lui, de oamenii cu care şi-a petrecut viaţa, de biserica în care s-a cuminecat atât de adeseori”. Acest dor prefigurează parcă o chemare: „de a se întoarce acolo înainte de a muri la morminţii în care atât de ades a aprins de ziua morţilor lumânările de ceară galbenă”.

Romantică este şi acea înţelegere a comunităţii neamului, când Neacşu vede în Simina când pe tatăl său: „ Taica fie iertat, taica întreg”, când pe mama lui: „Mama fie iertată, maica întreagă”, pe soţia lui, Saveta, şi pe toţi din neamul său: „Toţi erau în sfârşit rămaşi într-însa dar nici unul mai mult decât el însuşi…”; „El îşi simţea sufletul trecut în trupul ei cel tânăr şi plin de viaţă. Plecări bune şi rele, slăbiciuni şi apucături, firea cea aşezată şi îndărătnică, toate erau rupte din el şi de aceea toate mângâieri pentru sufletul lui”.

În caracterizarea personajelor, Ioan Slavici ştie să împletească analiza psihologică cu creaţia, cu laitmotivul, colajul, descrierea şi suspense-ul, de aceea eroii săi sunt vii, bine conturaţi, autorul făcând o selecţie riguroasă a împrejurărilor în care ei .acţionează.

Autorul îl determină pe cititor să participe la acţiuni ca un confident, căruia îi împărtăşeşte gândurile şi cuvintele eroilor săi. Astfel, când Iorgovan îi destăinuieşte lui Neacşu cauza nehotărârii sale, cititorul află că „dacă Busuioc ar ti auzit aceste cuvinte, n-ar mai ti avut ochi să-şi mai vadă feciorul care 1-a osândit atât de greu”. în acelaşi timp, reacţiile eroilor în împrejurări unice, memorabile dau acel stil narativ cu specific ardelenesc al lui Ioan Slavici. Astfel, Busuioc vede cum chinga, care transmitea de la locomotiva cu aburi la maşina de treierat, sare din cauza neîndemânării lui Pupăză şi se duce s-o pună el. Atunci Pupăză, dintr-un exces de zel, potriveşte chinga, dar este neatenl şi-şi prinde mâna sub chingă şi roată. Este ridicat în aer şi aruncat între alte roţi, care i sfărâmară într-o clipă oasele. Evenimentul consemnează consecinţele pătrunderii maşinismului în viaţa oamenilor. De aceea Busuioc strigă maşinistului: „Opreşte-o! I furişii să fie ceasul în care am adus-o în curtea mea”. Industrializarea a adus şi multe nenorociri, nu numai foloase.

Tagged with: